Hakkýmýzda

Hakkýmýzda

Hakkýmýzda

Firmamýz 1978 yýlýnda Kayseri'de kurulmuþtur.  Kamyon, otobüs, týr, dorse ve binek araç firen sistemleri toptancýlýðý yapmaktadýr.  

41 yýldýr siz deðerli müþterilerimize Kayseri Yeni Sanayi, Kayseri Ambar, Ankara Ostim, Adana Seyhan, Adana Yüreðir Ýncirlik, Mersin Akdeniz ve Ýzmir Bornova þubelerimizle hizmet vermektedir.


Top