Tarihçe

Tarihçe

Tarihçe

1978 yýlýnda KAYSERÝ yeni sanayi de balata ve conta satýcýsý olarak AHMET ÖZGER tarafýndan kurulmuþtur. 1990 lý yýllardan itibarende yurt içinde pazarlama aðý kurularak en kaliteli malzemeleri en fiyattan en kýsa zamanda ve güvenilir bir þekilde müþterilerimize ulaþtýrarak hizmet verilmeye baþlanmýþtýr.


Top