Arka Balata Fiþsiz Fiat Iveco Daily III 60C-70C15 06>/Magirus YM 10>

Arka Balata Fiþsiz Fiat Iveco Daily III 60C-70C15 06>/Magirus YM 10>

Beþer No: 3995

WVA No: 29231

Oem No: 42555633

Beþer Balata’da üretilen disk balatalarý orta ve yüksek sürtünme katsayýsýna sahip olup ýsýnma ve aþýnma direnci oldukça iyidir. Bu ürünler binek ve hafif ticari araçlarýn beklentilerine göre özenle tasarlanmýþtýr. Kullaným koþullarýna uygun olarak sýnýflandýrýlmýþ olan formülasyonlar farklý markalarýmýz ile sunulmuþtur. Dinamometre ve endüstriyel denemelerde test edilen bu ürünlerimiz en zor þartlarda bile iyi fren performansýný garanti eder. Ürünlerimizin büyük bir kýsmýnýn ECE R-90 kapsamýnda onay belgeleri mevcuttur.


Top