Mercedes Actros & Axor Kamyon(Yay-Küçük Tapa-Perno, Rondela Kupilya ve Ayar Civatasý)

Mercedes Actros & Axor Kamyon(Yay-Küçük Tapa-Perno, Rondela Kupilya ve Ayar Civatasý)

Ferbe No: 83664

WVA No: 290087

Oem No: 980102570

Beþer Balata’da üretilen disk balatalarý orta ve yüksek sürtünme katsayýsýna sahip olup ýsýnma ve aþýnma direnci oldukça iyidir. Bu ürünler binek ve hafif ticari araçlarýn beklentilerine göre özenle tasarlanmýþtýr. Kullaným koþullarýna uygun olarak sýnýflandýrýlmýþ olan formülasyonlar farklý markalarýmýz ile sunulmuþtur. Dinamometre ve endüstriyel denemelerde test edilen bu ürünlerimiz en zor þartlarda bile iyi fren performansýný garanti eder. Ürünlerimizin büyük bir kýsmýnýn ECE R-90 kapsamýnda onay belgeleri mevcuttur.

Top