Ön Balata Fiþsiz Fiat Iveco Daily III 70-C15 06-Eurocargo 08>/Magirus YM

Ön Balata Fiþsiz Fiat Iveco Daily III 70-C15 06-Eurocargo 08>/Magirus YM 

Beþer No: 3994

WVA No: 29122

Oem No: 1906416

Beþer Balata’da üretilen disk balatalarý orta ve yüksek sürtünme katsayýsýna sahip olup ýsýnma ve aþýnma direnci oldukça iyidir. Bu ürünler binek ve hafif ticari araçlarýn beklentilerine göre özenle tasarlanmýþtýr. Kullaným koþullarýna uygun olarak sýnýflandýrýlmýþ olan formülasyonlar farklý markalarýmýz ile sunulmuþtur. Dinamometre ve endüstriyel denemelerde test edilen bu ürünlerimiz en zor þartlarda bile iyi fren performansýný garanti eder. Ürünlerimizin büyük bir kýsmýnýn ECE R-90 kapsamýnda onay belgeleri mevcuttur.

Top